Podmienky

Ochrana osobných údajov

1. Kto sme?
Vaše osobné údaje spracováva Michal Vranovský, alebo ním poverený zástupca v prevádzkach Krastytasty.
2. Aké osobné údaje spracovávame a za akým účelom?
Aby sme sa mohli s Vami dohodnúť na objednávke, alebo obchodnej spolupráci, potrebujeme od Vás všetky relevantné údaje, aby sme sa s Vami vedeli kontaktovať. V našom prípade je to emailová adresa. Ďalšie kontaktné informácie nám poskytujete na základe Vášho slobodného rozhodnutia.
3. Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zaslaním správy cez kontaktný formulár na našej webstránke a zaškrtnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov.
5. Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na mail info@krastytasty.sk
6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie bezproblémovej komunikácie. Dokumenty týkajúce sa vymáhania pohľadávok a/alebo súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
7. Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje sú ukladané na serveroch na území Slovenska.
8. Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:
Meno a priezvisko: Michal Vranovský
E-mail: info@krastytasty.sk
9. Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@krastytasty.sk Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame v elektronickej forme.
11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.Všetky osobné údaje sú na zabezpečených serveroch a prístup k nim je len pre obmedzenú skupinu užívateľov minimálne prostredníctvom mena a hesla.
12. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť ku dňu 24.3.2020.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracovávania osobných údajov v našej spoločnosti.